Erwin Andresen

Erwin Andresen
Fødselsdag: 03-03-1959
Stilling: Smed
Adresse: Almstrupvej 71, Almstrup 6360 Tinglev
E-mail: ea@aabenraa.dk
Hobbyer: Håndbold og fodbold
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Almstrup
Min synnejyske livret: Surrib

Mine mærkesager

Vi satser på en sund økonomi

               Vi skal spare i tide og undgå tillægsbevillinger.

               Det er den bedste forudsætning for tryghed og udvikling i kommunen.

Samarbejde styrker borgernær service

               Et godt samarbejde mellem politik, forvaltning og institutioner
               skaber effektive løsninger – og styrker den borgernære service.